TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ EĞİTİM VE SAHA ZİYARETLERİ

28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanunun ikincil mevzuatı ile Tüketici Hakem Heyetlerinin iş ve işleyişi ile ilgili birçok yeni düzenleme getirilmiştir. Bilindiği üzere, tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde lokomotif görevi üstlenmiş olan Tüketici Hakem Heyetleri 01/08/2018 tarihi itibariyle yeniden yapılandırılmıştır. Yapılandırma sonucu ilimizde Antakya, İskenderun ve İl Tüketici Hakem Heyetleri yetkilendirilmiş olup diğer ilçelerimizde tüketicilerin kolayca başvuru yapabilmeleri için irtibat raportörleri görevlendirilmiştir. Yeniden yapılandırmanın ardından Tüketici Hakem Heyetlerinin ve bunların yetki alanlarında bulunan ilçe kaymakamlıklarında görev yapan irtibat raportörlerinin çalışma usullerinin yerinde görülüp eksikliklerin ve yapılan usul hatalarının tespit edilmesi, yapılan hataların doğrusunun anlatılarak tekrar edilmesinin önüne geçilmesi ile birlikte genel işleyişi gözlemleyerek gerekli tedbirlerin alınması ve uygulama birliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda ilimizde 22-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında ilimizde Tüketici Hakem Heyetleri eğitim ve saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
22 Temmuz Pazartesi günü İl Müdürümüz Halit İMREK, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Kadir YILMAZ, Ticaret Uzmanı Erdem BİÇER ve Memur Burak İNCEOĞLU’nun katılımlarıyla ilçelerimizde görevli irtibat raportörlerine yönelik Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinde "Tüketici Hakem Heyetlerinde Görev, Yetki ve Başvuru Usulleri" konulu eğitim verilmiştir. Daha sonra ise İl Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan İl Hakem Heyetine ziyarette bulunularak genel işleyiş ve sorunlar hakkında istişare toplantısı yapılmıştır.
23 Temmuz Salı günü İskenderun Tüketici Hakem Heyeti, aynı gün başvuru sayısı bakımından yoğunluğun yaşandığı Dörtyol Kaymakamı Sayın Murat BULACAK ve Tüketici Hakem Heyetine ziyaretlerde bulunularak Hakem Heyetinin iş ve işleyişi hakkında genel sorunlar ve çözümler üzerine konuşulmuştur.
24 Temmuz Çarşamba günü Antakya Kaymakamı Sayın Orhan MARDİNLİ ve Tüketici Hakem Heyetine ziyarette bulunulmuştur. Söz konusu ziyaretlerde Hakem Heyetinin iş ve işleyişi hakkında genel sorunlar ve çözümler üzerine konuşulmuştur.