İL MÜDÜRÜ

                                                                                                                                          
        13/02/1978 tarihinde Antakya-Hatay’da dünyaya geldi. İlk ve Orta öğrenimini Antakya'da tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Lisans ve Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Mezunudur. Kamu hizmetine 2004 yılında Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Hatay İl Müdürlüğünde Raportör olarak başladı. Bütçe-Bilanço Şefliği, Genel Muhasebe Şefliği ve Mali İşler Müdürlüğü görevlerini vekâleten yürütmüş olup TEDAŞ’ın özelleştirilmesi nedeniyle 2014 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hatay Ticaret İl Müdürlüğüne atanmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 29.03.2016 tarih ve 14911224 sayılı kararı ile Hatay Ticaret İl Müdür Vekilliğine, 24/06/2018 tarih ve 30458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararname ile de Hatay Ticaret İl Müdürlüğüne asaleten atanmıştır. Orta derece İngilizce, iyi derece Arapça bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
 

 Halit İMREK 
Ticaret İl Müdürü