HATAY İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER DUYURUSU

YÖRESEL ÜRÜNLER HAKKINDA DUYURU
 
              14.01.2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 20.01.2015 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Kanunun “Yer ve raf tahsisi” başlıklı 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanlarının en az yüzde birine tekabül edecek şekilde raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile meslek kuruluşlarının uygun görüşü alınarak ticaret il müdürlüklerince belirlenen hızlı tüketim malı niteliği taşıyan yöresel ürünlerin satışına ayrılır. Yöresel ürünlerle doldurulamayan raf alanları, diğer ürünlerin satışı amacıyla kullanılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

             Anılan Kanunun uygulamasına yönelik hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik 06.08.2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Yönetmeliğin “Yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçileri” başlıklı 12’nci maddesinin birinci fıkrasında yöresel ürünler, “11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen perakende işletmelerin bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla, coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile o yerin il müdürlüğünce belirlenen hızlı tüketim malı niteliğindeki ürünler” şeklinde; “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde ise hızlı tüketim malı, “Gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünleri” olarak tanımlanmıştır.
 
             Müdürlüğümüz tarafından Ticaret ve Sanayi Odaları, Ziraat Odaları, Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği, Hatay Tüketici Derneği ile yapılan görüşmeler neticesinde, yöresel ürünlerle ilgili görüşleri alınmış olup, İlimizde öne çıkan yöresel ürünlerin Antakya Künefesi Şoklanmış (Coğrafi İşaretli Ürün), Sünme Peynir, Sürk Peyniri, Tuzluyoğurt, Ceviz Reçeli, Kabak Tatlısı, Biber Salçası, Nar Ekşisi, Zeytinyağı, Defne Sabunu olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu meslek kuruluşlarından gelen öneriler doğrultusunda hazırlanan, Yöresel Ürünler ile bu ürünlerin üretici ve tedarikçilerinin belirtildiği liste ekte sunulmuştur.

            Bu listeye 7(Yedi)  gün içinde İl Müdürlüğümüz nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz başvurusunda İl Müdürlüğümüze, listede yer alan Yöresel ürünlerin üreticisi ve tedarikçisi olduğunu gösterir belge ibraz edilmelidir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden 5(beş)  gün içinde karara bağlanır ve kesinleşen liste İl Müdürlüğümüzce internet sitesinde ilan edilerek Ticaret Bakanlığına gönderilir.

            Kamuoyuna ve ilgililere saygı ile duyurulur. 03.12.2018                                                                                                                                           Hatay Ticaret İl Müdürlüğü

EK: Yöresel Ürün ve Üretici-Tedarikçileri Listesi