AFRİN SANAYİ VE TİCARET ODASI ÜYELERİ İLE İSTİŞARE TOPLANTISI

Komşular arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, barış ve istikrarın hedeflendiği ortamlara şüphesiz çok olumlu katkılar vermektedir. Bu nedenle sosyal ve ekonomik hayatın normalleşme sürecine girmesine hızlı bir şekilde adımların atılması amacıyla Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde iş insanları bir araya gelerek Afrin Sanayi ve Ticaret Odasını kurmuşlardır.
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. A.Nasır HÜSSO, Afrin Mahalli Meclis Başkanı Sn. Sait SÜLEYMAN ve 50 Oda üyesi Hatay Valiliği’nin izni ve destekleri ile İl Müdürlüğümüzün koordinesinde 29 Nisan 2019 tarihinde Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, 30 Nisan 2019 tarihinde İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ve Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliklerinde tanışma ve istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’yi sadece güvenlik garantörü değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik hayatın da garantörü olarak gören bölge tüccarları, bu ziyaretle ilimizin reel sektör temsilcileri ile iş ilişkilerini geliştirmiş ve bilgi alışverişinde bulunmuşlardır.
Toplantılara Vali Yardımcısı Sn. Tolga POLAT ve İl Müdürümüz Sn. Halit İMREK katılmıştır.