2018 YILI HATAY TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ İSTATİSTİKLERİ

Bakanlık Makamının  09.07.2018 tarihli ve 35660763 sayılı Onayıyla, mevcut 1011 tüketici hakem heyetinin yetki alanları, 01.08.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Hatay ilimizde 15 ilçe hakem heyetinin yetki alanları güncellenmiş olup Altınözü, Defne, Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağı, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Payas İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinin 01.08.2018 tarihinden itibaren karar verme yetkisi sona ermiştir. Bu tarihten önce yapılmış olan tüm başvurular, başvuru yapılan Hakem Heyeti tarafından 31.12.2018 tarihine kadar karara bağlanmış olup 01.08.2018 tarihinden itibaren, yapılan başvurularda tüm iş ve işlemler yetkilendirilmiş hakem heyetleri tarafından yürütülmüştür. 01.01.2019 tarihi itibariyle Tüketici Hakem Heyeti başvurusu için parasal sınırlar güncellenmiş olup uyuşmazlık bedeli 5.650,00 TL'nin altındaki başvurularda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, 5.650,00 - 8.480,00 TL arasındaki başvurularda ise İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir. 2018 yılında Hatay ili Tüketici Hakem Heyeti istatisikleri aşağıdadır:
  
Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan şikayetlerin aylara göre dağılımı aşağıdadır:

 
Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan şikayetlerin sektörel dağılımı aşağıdadır: